UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme se na vyšetření předem objednat!
Objednání je možné online formou  nebo telefonicky (+420 495 511 348).
Pacienti s akutními obtížemi ošetříme po dohodě na vyčkání mezi řádně objednanými pacienty dle kapacity ordinace.
Přednost mají děti a život ohrožující stavy.